สินค้า

ยางยี่ห้อ ADVANCE

GL274A

10.00R20 16PR TTF

GL671A

10.00R20 18PR TTF

R686

10.00-20 16PR TTF

E-2D

15.5-20 22PR TTF

F-3

11L-16 12PR TL

R-1L

16.9-38 10PR TT

R-1S

12.4-24 8PR TT
14.9-24 8PR TT
18.4-30 10PR TT
18.4-38 10PR TT

R-3

16.9-30 12PR TL

LS-2A

23.1-26 16PR TT

E-2H

16.0/70-20 14PR TL

E-3A

18.00-25 32PR TTF

E-4D

18.00-33 36PR TL

ยางยี่ห้อ CARLISLE

AT489

22X11.00-10 4PR

KNOBBY

22X11.00-8 2PR

MULTI TRAC C/S

23X10.50-12 4PR
27X10.50-15 4PR
27X8.50-15 4PR
36X14.00-15 4PR
41X14.00-20 4PR

SMOOTH

24X13.00-12 4PR

STRAIGHT RIB

18X9.5-8 4PR

TRAC CHIEF

26X12.00-12 4PR

TURF CHIEF

26X12.00-12 4PR

TURF CTR

22X11.00-8 4PR

TURF MASTER

20X10.00-8 4PR

TURF PRO R3

9.5-24 6PR
13.6-16 4PR

TURF SAVER

22X9.50-12 2PR

TURF TAMER

20X11-10 3PR

TURF TRAC R/S

25X12.00-9 4PR

ULTRA TRAC

26.5X14.00-12 4PR

ยางยี่ห้อ INNOVA

CAYMAN TURF

22X9.50-10 4PR

IA-8002

22X11-8 4PR
AT22X11-10
(280/55-10) 4PR

IA-3003

3.50-10 4PR

IA-8031

20X10.00-10 4PR

IA-2886

18X9.50-8 4PR
19X10.50-8 4PR


ยางยี่ห้อ ALLIANCE

239

14-17.5 14PR TL

306

14.00-24 12PR TL
14.00-24 16PR TL

308

17.5-25 12PR TL

320

13.0/65-18 16PR TT

327

400/60-15.5 14PR TL

328

400/60-15.5 14PR TL

345

23.1-26 16PR TL

349

23.1-26 16PR TL

360

28LR26 (750/65R26) 173A8/170B TL

370

240/70R16 TL
360/70R24 122A8/119B TL

533

18.4-24 12PR TL
19.5L-24 12PR TL

906

12-16.5 10PR TL

225

10.00-20ML 14PR TT

324

18.4-30 8PR TT
8.3/8-24 8PR TT
9.5-24 8PR TT

329

14.9-24 8PR TL
16.9-24 8PR TL

360

620/75R26 (23.1R26) 167A8/164B TL
650/65R38 178A8/175B TL

570

500/70R24(19.5LR24) 156A8/153B TL

580

460/70R24(17.5LR24) 159A8/B TL

365

14.9-24 8PR TL
16.9-24 8PR TL

BEEFY BABY III

12-16.5 12PR TL

ยางยี่ห้อ GALAXY

304

12.4/11-24 8PR TT
14.9/13-24 8PR TT

306

16.00-24 16PR TL

347

18.4-38 14PR TT
23.1-26 16PR TT

SUPER INDUSTRIAL LUG

16.9-24 12PR TL
16.9-28 (440/80-28) 12PR TL
16.9-30 14PR TL
320/80-18 (12.5/80-18) 12PR TL
400/70-20 (16/70-20) TL

324 R1

12.4-24 8PR TL
13.6-24 8PR TL
13.6-24 8PR TT
18.4/15-26 12PR TT
18.4-30 8PR TL
18.4-34 14PR TT
18.4-34 8PR TT
9.5-24 8PR TT


329 R3

14.9-24 8PR TL
16.9-24 8PR TL

RIB IMPLEMENT I1

11L-14SL 8PR TL
7.50-16SL 8PR TL

AG STAR R1

7-16 6PR TL

AGRI STAR R1

11.2-28 6PR TL
14.9-38 6PR TL
9.5-24 6PR TL


AGRI TRAC II R1

18.4-30 6PR TL
7-14 6PR TL

AGRI TRAC R1

12.4-32 6PR TT
14.9-26 8PR TT
16.9-26 10PR TT


BEEFY BABY R4

10.5/80-18 6PR TL10.5/80-18 6PR TL
14-17.6PR TL
27X8.50-15 6PR TL

AGRI STAR R1

11.2-28 6PR TL
14.9-38 6PR TL
9.5-24 6PR TL


AGRI TRAC II R1

18.4-30 6PR TL
7-14 6PR TL

AGRI TRAC R1

12.4-32 6PR TT
14.9-26 8PR TT
16.9-26 10PR TT


BEEFY BABY R4

10.5/80-18 6PR TL10.5/80-18 6PR TL
14-17.6PR TL
27X8.50-15 6PR TL